Rok założenia 1990
Pi─ůta Klepka - Ekskluzywne drewno

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Budowlana NATA Dariusz Stankiewicz z siedzib─ů w Gda┼äsku ul. Opata Jacka Rybi┼äskiego 24 lok. nr 3  zwana dalej Administratorem.

Z Administratorem mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç poprzez adres e-mail: nata@piataklepka.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Firma Budowlana "NATA" Dariusz Stankiewicz 80-320 Gda┼äsk ul. Opata Jacka Rybi┼äskiego 24 lok. nr 3 Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowych zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych
 • przetwarzanie danych osobowych niezb─Ödne w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Pani/Pan jest stron─ů w przedmiocie ┼Ťwiadczonej przez Administratora danych us┼éugi polegaj─ůcej na wykonaniu prac zwi─ůzanych z dostaw─ů i monta┼╝em pod┼éóg drewnianych, coko┼éów przypod┼éogowych,  schodów i drzwi, pracami posadzkarskimi, renowacj─ů pod┼éóg i schodów, pracami stolarskimi, sprzeda┼╝─ů oraz dostaw─ů materia┼éów oraz urz─ůdze┼ä do obróbki pod┼éóg, schodów i drzwi, a tak┼╝e do przetwarzania danych zleceniobiorców czy dostawców towarów lub us┼éug potrzebnych do funkcjonowania firmy (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezb─Ödno┼Ť─ç przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy)
 • przetwarzanie danych osobowych niezb─Ödne w celu rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezb─Ödno┼Ť─ç przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy)
 • przetwarzanie danych osobowych niezb─Ödne w celu wype┼éniania przez Administratora obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa, w szczególno┼Ťci zwi─ůzanych z rachunkowo┼Ťci─ů, obowi─ůzkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji ksi─Ögowej ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezb─Ödno┼Ť─ç przetwarzania danych do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na administratorze)
 • przetwarzanie danych osobowych niezb─Ödne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszcze┼ä zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczona us┼éug─ů (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezb─Ödno┼Ť─ç przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)
 • przetwarzanie danych osobowych niezb─Ödne w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezb─Ödno┼Ť─ç przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)
 • przetwarzanie danych osobowych niezb─Ödne w celu, w zwi─ůzku z prowadzon─ů przez administratora dzia┼éalno┼Ťci─ů administracyjn─ů i gospodarcz─ů wymagaj─ůc─ů w szczególno┼Ťci sporz─ůdzania raportów wewn─Ötrznych, analiz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezb─Ödno┼Ť─ç przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)
 1. Odbiorcy danych

Informujemy, ┼╝e odbiorc─ů Pani/Pana danych osobowych b─Öd─ů podmioty, którym przekazanie danych osobowych zwi─ůzane b─Ödzie z zawarciem, wykonaniem i realizacj─ů umowy, której jest Pan/Pani stron─ů oraz realizacj─ů prawnie uzasadnionych interesów i obowi─ůzków prawnych  Administratora, w szczególno┼Ťci b─Öd─ů to nast─Öpuj─ůce kategorie odbiorców: podmioty zajmuj─ůce si─Ö dor─Öczaniem korespondencji, podmioty zajmuj─ůce si─Ö archiwizacj─ů i niszczeniem dokumentacji, podmioty  zapewniaj─ůce wsparcie Administratorowi  w dziedzinie informatyki, dostarczaj─ůce systemy komputerowe oraz oprogramowanie, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowi─ůzków zwi─ůzanych z egzekucj─ů roszcze┼ä przys┼éuguj─ůcych Administratorowi wobec Klientów, podmioty ┼Ťwiadcz─ůce na rzecz Administratora pomoc praw─ů  oraz us┼éugi audytorskie.

Informujemy, ┼╝e Pana/Pani dane osobowe b─Öd─ů przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególno┼Ťci instytucjom pa┼ästwowym, urz─Ödom, organom administracji publicznej, s─ůdom, organom ┼Ťcigania oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

 1. Przekazywanie danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych poza teren Polski.

 1. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane do momentu przedawnienia roszcze┼ä z tytu┼éu zawartej umowy lub do momentu wyga┼Ťni─Öcia obowi─ůzku przechowywania danych wynikaj─ůcych z przepisów prawa. Okres przechowywania danych mo┼╝e zosta─ç przed┼éu┼╝ony o okres przedawnienia roszcze┼ä, jakie mog─ů mie─ç zwi─ůzek z Pani/Pana osob─ů lub je┼╝eli przetwarzanie danych osobowych b─Ödzie niezb─Ödne dla celowego dochodzenia roszcze┼ä lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

 

 1. Prawa osoby, której dane s─ů przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dost─Öpu do swoich danych (tj. ┼╝─ůdania informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopi─Ö danych)
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • prawo do usuni─Öcia danych
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych. Informujemy, ┼╝e w szczególnych sytuacjach, mog─ů Pa┼ästwo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, je┼Ťli podstaw─ů wykorzystywania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpoznaniu wniosku, nie b─Ödziemy mogli przetwarza─ç danych obj─Ötych sprzeciwem na tej podstawie, chyba ┼╝e wyka┼╝emy, i┼╝ istnieje: wa┼╝nie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wed┼éug prawa uznaje si─Ö za nadrz─Ödne wobec Pa┼ästwa interesów, praw lub wolno┼Ťci lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.

W celu wykonania przys┼éuguj─ůcego Pa┼ästwu uprawnienia nale┼╝y skierowa─ç ┼╝─ůdanie na adres e-mail:nata@piataklepka.com.pl,  lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 552 19 88 Informujemy, ┼╝e przed realizacj─ů ┼╝─ůda┼ä b─Ödzie musieli odpowiednio Pa┼ästwa zidentyfikowa─ç

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, je┼╝eli uwa┼╝acie Pa┼ästwo, ┼╝e przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • prawo do cofni─Öcia zgody ( o ile zosta┼éa wyra┼╝ona) na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pa┼ästwa zgody. Cofni─Öcie zgody nie b─Ödzie mia┼éo wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pa┼ästwa zgody przed jej cofni─Öciem.
 1. Profilowanie 

Pa┼ästwa dane osobowe nie podlegaj─ů zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.